Giải pháp thúc đẩy sản xuất vật liệu xây dựng xanh

Sử dụng vật liệu xây dựng xanh là xu thế tất yếu, nhưng ngành sản xuất vật liệu xây dựng xanh tại Việt Nam vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Do vậy, cần phải sớm có những giải pháp thúc đẩy sản xuất sản phẩm này. Bảo vệ môi trường Theo thạc Read more about Giải pháp thúc đẩy sản xuất vật liệu xây dựng xanh[…]

Bộ Xây dựng đồng ý đầu tư DA sản xuất phụ gia xi măng từ xỉ hạt lò cao NM thép KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc bổ sung dự án nhà máy sản xuất phụ gia xi măng tại Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào quy hoạch xi măng, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Read more about Bộ Xây dựng đồng ý đầu tư DA sản xuất phụ gia xi măng từ xỉ hạt lò cao NM thép KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu[…]

Call Now Button